Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 1978
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1995-2001)
Kars Merkez 3 No’lu Sağlık Ocağı 2002 (Pratisyen hekim)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (2002-2008) (Asistan)
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği (2008-2010) (Uzman hekim)
Thomas E. Starzl Transplantasyon Enstitüsü Böbrek, Pankreas ve Adacık Hücre Nakli Bölümü, Pittsburgh, A.B.D, 2010, (Gözlemci Cerrah)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (2010-2015) (Uzman hekim)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (2015-) Doçent Doktor

Doktora Tezi

İnguinal Hernilerde Lichtenstein Herni Onarım Yöntemi ile PHS (Prolen Herni Sistemi) Yönteminin Karşılaştırılması. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir,

İdari Görevler

  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek Nakli Sorumlu Öğretim Üyesi
  2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi

Yönetilen Doktora Tezi

  1. Mide Kanserli Hastaların 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye 2009.
  2. Akut Apandisit Ön Tanılı Olgularda Ultrasonografinin Tanısal Öneminin Retrospektif Degerlendirilmesi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye, 2010.

Projelerde Yaptığı Görevler:

  1. Morbid Obezitede Laparoskopik Roux En Y Gastrik Bypass ile Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Karşılaştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi, Danışman, 2013
  2. Gastroözefageal Reflü Hastalığında Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Yönteminin Uygulanması, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2011-2014
Bu yazı Ozgecmis kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir