Bildiriler

 1. E Ekmekçigil, G Adem, H. Yildirim, T.Sezer, et al. (2013). Gastric Cancer. 10th International Gastric Cancer Congress.
 2. Taylan Ozgur Sezer, et al. (2013). Laparoscopic versus Open Renal Procurement for Adult Recipients of Living Donor Renal Transplantation: A Retrospective Study. 16th European Society for Organ Transplantation.
 3. Taylan Ozgur Sezer et. all (2013). Easy and Fast Technique for Fascia Closure in Renal Transplant Recipient Patients. 16th European Society for Organ Transplantation.
 4. Rasim Farajov, Omer Vedat Unalp, Alper Uguz, Batuhan Demir, Ela Ekmekçigil, Tayfun Yoldas, Taylan Ozgur Sezer et al. (2013). Prognostic Factors of Hepatocelluler Carcinoma in Transplant Patients. 10th Congress of European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.
 5. Omer Vedat Unalp, Alper Uguz, Batuhan Demir, Ela Ekmekçigil, Taylan Ozgur Sezer et al. (2013). Pylorus Preserving and Antrectomised Pancreaticoduodenectomies and Fast Track Surgery. 10th Congress of European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.
 6. Safak Ozturk, Omer Vedat Unalp, Alper Uguz, Batuhan Demir, Taylan Ozgur Sezer, et al (2013). Predictive Factors of Resectability and Postoperative Outcome for Pancreatic Cancer. 10th Congress of European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.
 7. Ihsan Birol, Omer Vedat Unalp, Alper Uguz, Taylan Sezer et al. (2013). An Unexpected Complication of Hydatid Cyst of Liver. 10th Congress of European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.
 8. Omer Vedat Unalp, Azer Ismayilov, Batuhan Demir, Alper Uguz, Taylan Ozgur Sezer et al. (2013). Efficiency of Percutaneous Cholecystostomy in Acute Cholecystitis Patients with High Comorbidity Score. 10th Congress of European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.
 9. Omer Unalp, Alper Uguz, Batuhan Demir, Taylan Sezer et al.(2013). A Very Rare Case: Orthotopic Liver Transplantation in Patient with Biliary Atresia, Situs Inversus, Polysplenia Syndrome. 10th Congress of European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.
 10. Taylan Sezer et al. (2013). Single Incision Laparoscopic Surgery with Homemade Glove port : Tips and Trics. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons Congress.
 11. N. Karadeniz, M.N.Turan, B. Sarsik, E. Tatar, H Toz, T.O.Sezer et al. (2012). Factors Influencing Recurrence and Survival in Gastric Cancer. 16. Annual Meeting of the European Society of Surgery.
 12. Ömer Ünalp, Ela Ekmekçigil, Tayfun Yoldas, Taylan Sezer et al. (2012). Visceral Artery Pseudoaneurysms. 16. Annual Meeting of the European Society of Surgery.
 13. Tayfun Yoldas, Ela Ekmekçigil, Can Karaca, Taylan Özgür Sezer et al. (2012). Our Ligation of Intersphinteric Fistula Tract Experience for Complex Anorectal Fistulas: Is It a Preferable Method?. 16. Annual Meeting of the European Society of Surgery.
 14. N. Karadeniz, M.N.Turan, B. Sarsik, E. Tatar, H Toz, T.O.Sezer et al. (2012). Causes of Early Graft Impairment After Deceased Donor Kidney Transplantation. 24th Congress of Pathology.
 15. T Sezer et al. (2012). A  Safe and Easy Tecnique in Laparoscopic Appendectomy. 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery.
 16. T Sezer et al. (2012). A Feasible Technique for Intraoperative Endoscopy of Gastrointestinal Bleeding: Clothed Endoscopy. 20th International Congress of the European Association for Endoscopi Surgery, 78(9), 439-440.
 17. Solak I.,Sezer T.O., Toz H., Tatar E., et al. (2011). Allograft Outcome of Spousal and Living Unrelated Renal Transplantation. 15th congress of the European Society for Organ Transplantation, 44(6), 1710-1712., Doi: 10.1016/j.transproceed.2012.05.069.
 18. T. Sezer, M.Görgün (2009). Laparoscopic Resection of Duodenal Diverticula: A Case Report. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 25(3), 114-117.
 19. Yılmaz M, Sezer T.Ö et al. Canlı vericili böbrek nakillerinde ATG kullanımı.TONKKD 11. Kongresi 13-15 Ekim 2016 Konya.
 20. Yılmaz M, Sezer T Ö, et al. Kadaverik böbrek naklinde ATG indüksiyonunun kullanımı. TONKKD 11. Kongresi 13-15 Ekim 2016 Konya.
 21. Ünsal G, Uğuz A, Ünalp Ö, Hasanov R, Sezer T et al. (2014). Vücut Kitle İndeksinin Yüksek Olması Donör Nefrektomide Komplikasyonlar Açısından Risk Faktörü Olabilir mi?. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi.
 22. Alçı E, Üstün M, Özdemir M, Özgür Sezer T et al. (2014). Böbrek Nakli Sonrası Double J Stent Koyulan ve Koyulmayan Hastaların Karşılaştırılması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi.
 23. Üstün M, Sezer T, et al. (2014). Böbrek Nakilli Hastalarda Greft Kaybı Sonrası Erken ve Geç Dönemde Greft Nefrektominin Geriye Dönük Karşılaştırılması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi,
 24. Ünsal G, Yılmaz M, Sezer T et al. (2014). Kadavra Vericili Böbrek Nakillerinde Alıcı Özellikleri ve Sağkalım. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi
 25. Uğuz A, Yılmaz M, Sezer T, et al. (2014). Preemptif Böbrek Nakli Sonuçları ve Çıkarımlar. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi.
 26. Ünalp Ö, Ünsal G, Sezer T, et al. (2014). Akrabalık Düzeyinin Donör Nefrektomide Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi.
 27. Berk Göktepe, Taylan Özgür Sezer et al. (2014). İnce Bağırsak Kaynaklı Gastrointestinal Tümörlerde Prognoza Etkili Faktörler. 11. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi
 28.  Samed Cin, Tayfun Yoldaş, Taylan Özgür Sezer et al. (2014). Gebelerde Apendektomi Riskli midir?. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 29. Taylan Özgür Sezer et al. (2014). Tek Port Laparoskopik Splenektomi Gerekli mi?. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 30. Erkan Güler, Taylan Özgür Sezer et al.n(2014). Robot Yardımlı Laparoskopik Cerrahi: Tek Merkezden Erken Dönem Sonuçlar. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 31. Elmir Asgerov, Ruslan Hasanov, Taylan Özgür Sezer et al. (2014). Mide Kanserlerinde DNA Tamir Genleri Olan XRCC1 ve ERCC1 Genlerinin Mutasyon Analizi, Genotip Fenotip İlişkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 32. Ekmekçigil E, Ünalp Ö, Uğuz A, Hasanov R, Yoldaş T, Sezer T et al. (2013). Safra Yolu Yaralanmalarının Tek Merkez Tarafından Retrospektif Analizi. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.
 33. Taylan Özgür Sezer et al. (2013). Tek Porttan Laparoskopik Batıniçi Kitle Çıkarılması. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 34. Taylan Özgür Sezer, et al. (2013). Tek Port Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı Gerçekten Gerekli mi?. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 35. Taylan Özgür Sezer et al. (2013). Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal Herni Onarımı. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 36. Taylan Özgür Sezer et al. (2013). Laparoskopik Tek İnsizyon Ameliyatlarda Fasya Kapatmada Kolay ve Hızlı Bir Teknik. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 37. Özgür Fırat, Taylan Özgür Sezer et al. (2013). Robot Yardımlı Laparoskopik Nissen Rozetti Fundoplikasyon: Erken Sonuçlarımız. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 38. Özgür Fırat, Taylan Özgür Sezer, et al. (2013). Akalazyanın Laparoskopik Tedavisinde On Yıllık Deneyim. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 39. Taylan Özgür Sezer et al. (2013). Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 40. Adem Güler, Ela Ekmekçigil, Hayrullah Yıldırım, Taylan Özgür Sezer et al. (2013). D1 ve D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Uygulanan Opere Mide Kanseri Olgularının Retrospektif Analizi. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası.
 41. E Ekmekçigil, O Firat, G Adem, T.O.Sezer et al .(2013). Krukenberg Tumor. 10th International Gastric Cancer Congress.
 42. Sibel Demiral Sezer, Sermin Kaymak, Bilgin Demir, Taylan Özgür Sezer et al. (2013). Gebede Feokromasitoma: Olgu Sunumu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ve Hipofiz Sempozyumu, 22(3), 152-155.
 43.  Farajov R., Ünalp Ö.V., Uguz A, Yoldas T, Sezer T.Ö. et al. (2012). Hepatoselüler Karsinomda Sagkalımı Etkileyen Faktörler. Türkiye Organ Nakli Kurulusları Koordinasyon Dernegi 9. Kongresi.
 44. Sezer T Ö et al. (2012). Böbrek Alıcılarında Fasya Kapatmada Kolay ve Hızlı Bir Teknik. Türkiye Organ Nakli Kurulusları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi.
 45. Çeltik A., Alpay N., Çelik A., Sezer T.O. et al. (2012). Onbeş Yıldan Uzun Süredir Fonksiyone Greftle İzlenen Hastaların Klinik Özellikleri. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi.
 46. Yaprak M, Turan M. N, Sezer T. Ö et al .(2012). Suisidal Ölümlerin Renal Donör Olarak Kullanılması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi.
 47. Sezer T. Ö et al. (2012). Canlı Vericili Böbrek Naklinde Açık ve Laparoskopik Yöntemin Geriye Dönük Karşılaştırılması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi.
 48. Tayfun Yoldaş, Varlık Erol, Batuhan Demir, Taylan Sezer et al. (2012). İntestinal Myeloid Sarkom: Olgu Sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 49. Tayfun Yoldaş, ihsan Birol, Varlık Erol, Ömer Ünalp, Taylan Sezer et al. (2012). İntestinal Tüberküloza Sekonder Mekanik Bagırsak Obstrüksiyonu: Olgu Sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi
 50. Ela Ekmekçigil, Ömer Vedat Ünalp, Levent Yeniay, Taylan Özgür Sezer et al. (2012). Jinekolojik Operasyonlarda İntestinal Yaralanmalar. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 51. Solak I, Çökmez A, Er A, Sezer T. Ö et al. (2011). Renal Transplantasyon Sonrası Lenfosel Tedavisinde Laparoskopik Fenestrasyon. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 52. Sezer T.O. et al. (2011). Multipl Renal Arterli Böbrek Naklinin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof Dr Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 53. Solak I., Sezer T.O., et al. (2011). Evli Çiftler ve Akraba Olmayan Çiftler Arasındaki Böbrek Nakli Sonuçları. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 54. Tatar E, Turan M. N, Fırat Ö, Sezer T, et al. (2011). Böbrek Naklinde Hepatit ve Beyin Tümörü Olan Vericilerin Kullanımı. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 55. Sezer T.Ö, et al. (2011). Böbrek Nakli Sonrası 12. yılda Görülen Renal Hücreli Karsinomun Nefron Koruyucu Yöntemle Tedavisi: Olgu Sunumu. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 56. Solak I., Sezer T.O., et al. (2011). Ulusal Paylaşım Sistemi Sonrasında Kadaverik Böbrek Nakli Alıcılarının Klinik Özelliklerinde Ne Gibi Değişiklikler Oldu?. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 57. Sezer T. Ö, et al. (2011). Canlı Vericili Atnalı Böbrek Nakli Zor mu? Kolay mı?: Olgu Sunumu. Transplantasyon 2011 Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Kuruluşu Nedeniyle.
 58. Adem Güler, Gülten Gezer, Özgür Fırat, Taylan Özgür Sezer, Sinan Ersin (2011). Gastrointestinal Tümörlerde Laparoskopik Rezeksiyon. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi.
 59. M. Görgün, M. A. Tepeli, T. Ö Sezer, et  al. (2009). Türkiye’de Bir İlk: Ayarlanabilir Gastrik Band Çıkarılması ve Aynı Seansta Laparoskopik Roux En Y Gastrik Bypass Uygulanması. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.
 60. Savaş Selçuk, Sedat Tan, Mehmet Kemiksiz, Lütfi Dalkılıç, H Oğuzhan İnan, T. Özgür Sezer, Bengü G Yardım (2009). Apse Formasyonu Gösteren İdiopatik Granülomatöz Mastit. 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi.
 61. Ö.T.Sezer, et al. (2007). Nüks Nontravmatik Diafragma Hernisi: Olgu Sunumu. 2. Ulusal Fıtık Kongresi.
 62. İ. Özsan, T. Sezer, et al. (2007). Travmatik İnguinal Herni Onarımı. 2. Ulusal Fıtık Kongresi.
 63. İ. Özsan, T. Sezer, et al. (2007). Sentetik Materyal Kullanılarak Herni Onarımı Sonrasında Erken ve Geç Dönemde Greft Eksizyonu Uygulanan Olgularda Klinik Deneyimimiz.. 2. Ulusal Fıtık Kongresi.
 64. C.Çalışkan, T. Sezer, et al. (2007). Rektal Prolapsusta Polipropilen Greftle Son 10 Yıllık Deneyimimiz. 3. Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu.
 65. G. Ünsal, Ü. Aydın, Ö.V. Ünalp, T. Sezer, et al. (2006). Kist Hidatik Operasyonu Sonrası Biliobronşial Fistül: Minimal İnvaziv Yöntemle Sağkalım. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 66. Ö. Makay, T. Sezer et al. (2006). Bir Tiroid Cerrahisi Biriminde Hasta Memnuniyet Çalışması ve Hasta Bakım Kalitesi. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 67. G. Ünsal, Ü. Aydın, Ö. Ünalp, T. Sezer et al. (2006). Benign Karaciger Tümörleri: Klinik Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 68. Ö Ünalp, Ü. Aydın, T. Sezer, et al. (2006). Minimal İnvaziv Teknikle Tanı Konmuş Nadir Bir Karaciğer Tümörü: Biliyer Kistadenom: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 69. Ü. Aydın, T. Sezer, et al. (2006). Adrenal Ven Modifikasyonunda Splenorenal Shunt: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi.
 70. Fırat Ö, Makay Ö, Elevli E, Kurt Z, Sağlam I, Aynacı M, Ünalp Ö, T. Sezer et al. (2004). Tıkanma İkterli Hastalarda Mannitol Uygulanmasının Klinik Değerlendirmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi.
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir