Normal Bir Hücre Kansere Nasıl Dönüşür?

Kanser kelimesinin kökeni Latince’de Yengeç anlamına gelen ‘Cancer’ kelimesine dayanmaktadır…Yengeç düşmanını kıstırdıktan sonra uzun, dişli kollarıyla sıkıca sararak yavaş yavaş kemirerek yiyor. Tedavi edilmediği takdirde, insanı giderek zayıflatıp halsiz düşüren ve sonunda öldüren bu hastalığa, bu nedenle KANSER adı verilir.

Kanserin oluşum mekanizmasını anlayabilmek için hücresel düzeye kadar inmemiz gerekir.

Vücudumuzun temel taşı olan hücreler birleşerek dokuları oluşturur, dokularda birleşerek organları oluşturur ( beyin, kalp, akciğer, mide, bağırsak..). Yaşamımızı sürdürebilmemiz için hücrelerimizin sürekli yenilenmesi gerekir. Normal hücreler büyür, bölünür ve görevi bitince de ölürler (Şekil 1).

Şekil 1

Hücrelerin merkezinde organizmanın genetik bilgisinin saklandığı DNA olarak adlandırılan iplikçikler mevcuttur. DNA hücrenin normal fonksiyonunu görmesi için gereklidir. Hücrenin normal yaşam siklusunda DNA çevresel etkenler (kimyasallar, virüsler, tütün ürünleri veya aşırı güneş ışını vs gibi) nedeniyle hasar görebilir (Şekil 2).

Şekil 2

Normal hücrede bu hasar ya onarılır ya da bu hücre ölür.  Kanserli hücrede ise hasarlanmış DNA onarılamaz ve hücre kontrolsüz çoğalmaya başlar ve normalde olmayan bir oluşum meydana gelir (Şekil 3).

Şekil 3

Kanser hücreleri birikerek tümörleri oluştururlar (Şekil 4).

Şekil 4

Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. İyi huylu tümörler kanser değildir. İyi huylu tümörlerdeki hücreler vücudun diğer taraflarına yayılmazlar (metastaz). En önemlisi iyi huylu tümörler nadiren hayatı tehdit ederler.

Kötü huylu tümörlerdeki hücreler ise kontrolsüz ve düzensiz bölünürler. Bu tümörler normal dokuları sıkıştırabilir, içine sızabilir ya da tahrip (invazyon) edebilirler. Kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılabilir, kan ya da lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılmasına metastaz denir. (Şekil 5).

Sonuç olarak Kanser vücudu oluşturan hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde çoğalmaları sonucunda ortaya çıkar. Vücudumuzun yapı taşı olan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan kitleye tümör denir. Tümör (neoplazi) terimi, vücutta anormal hücre çoğalması veya inflamasyon sonucu ortaya çıkan lokalize şişkinlikler için kullanılmaktadır. Neoplaziler, benign ya da malign olabilir. Yavaş büyüme varsa ve invazyon yoksa benign; hızlı büyüme varsa ve diğer doku-organlara invasif ise malign terimi kullanılmaktadır. Kanser terimi, tüm malign tümörler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kansere neden olan maddeler karsinojen olarak adlandırılır.

Bu yazı Hastalığımız ve Tedaviler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir