Mide Kanseri

Mide nerede bulunur ve görevi nedir?

Mide; yemek borusu (özefagus) ile onikiparmak bağırsağı (duodenum) arasında kalan sindirim sisteminin torbaya benzeyen organıdır. Sindirim kanalının en geniş bölümünü oluşturur. Kaslardan oluşmuş j şeklinde bir organdır. Sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında kalınbağırsak, arkasında pankreas yer alır. Mide yukarıda yemek borusu (özefagus), aşağıda ise onki parmak bağırsağı arasında yerleşmiştir. Yiyeceklerin sindirim sırasında geçici olarak ve büyük miktarda depolandığı organdır.

Ağızda çiğnenen besinler yemek borusu (özefagus) aracılığıyla mideye iner. Bu besinler midenin yaptığı dalgalı hareketler ve mide özsuyu sayesinde boza kıvamına gelinceye kadar karıştırılıp eritilir. Boza kıvamına gelen besinler mide kapısı (pilor) ile onikiparmak bağırsağa geçerek yoluna devam eder.

Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir. Bu nedenle erken teşhis mide kanseri için çok önemlidir

Mide kanseri nedir?

Mide kanseri, midenin iç yüzünü döşeyen mukoza olarak isimlendirilen zar tabakasından kaynaklanır. Tanı geç koyulduğunda karaciğer ve akciğere sıçrayan kötü bir kanser çeşididir. Mide Kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülür. Her yıl ortalama 1 milyon yeni mide kanseri tanısı koyulmaktadır. Ne yazık ki bunların 700.000’i ölümle sonuçlanmaktadır. 50-70 yaşlar arasında erkeklerde, kadınlara oranla 2 kat daha sık görülür.

Mide Kanseri neden oluşur?

  • Beslenme şekli:

Beslenme alışkanlığı mide kanseri oluşmasında belkide en önemli nedenlerden birisidir. Özellikle mangalda pişmiş tütsülenmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Bu nedenledir ki özellikle uzak doğuda mide kanseri daha sık görülür.

Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise taze sebze ve meyve tüketimini artırarak, yemeklerde tuzu daha az kullanarak, sigara ve alkolden uzak durarak ve tütsülenmiş yani mangalda pişen et ve benzeri gıdalardan uzak durarak engelleyebiliriz.

  • Enfeksiyonlar: Mide kanserine neden olan önemli bir faktör de H.pylori enfeksiyonudur.

Mide kanseri vakalarının %65-85’inde H.plori enfeksiyonu görülmüştür. H.pylori enfeksiyonlu olguların %2’sinde de mide kanserine rastlanmaktadır.

  • Sigara ve Alkol: Önlenebilir bir mide kanseri nedeni ise sigaradır. Özellikle alkol ile birlikte tüketildiğinde mide kanseri olma olasılığını arttırmaktadır. Sigara ve alkolden uzak durarak mide kanseri olma riski düşürülebilir.
  • Daha önce midesinin bir bölümü alınmış (Subtotal gastrektomi) hastalarda geriye kalan mide dokusunda da kanser gelişebilir.
  • Genetik: Mide kanserinde de diğer tüm kanserlerde de olduğu gibi genetik faktörler önemlidir. Mide kanseri vakalarının %10’unda genetik faktörler öne çıkar.
  • Kan grubu ‘A’ olan insanlarda mide kanseri sıklığı yüksektir. Bu durum ve bazı ailelerde mide kanserinin sık görülmesi genetik yatkınlık ihtimalini artırmaktadır.

Mide Kanseri Belirtileri nelerdir?

  • Mide kanseri erken dönemde ilk göze çarpan şikayet hazımsızlık ve şişkinliktir ancak hastaların birçoğunda hiçbir belirti görülmez (asemptomatiktir). Erken dönemde görülen bu semptomlar gastrit yada ülsere bağlı olduğu düşünülerek tedavide geç kalınabilir. Mide kanserinin ileri safhalarında ise; kilo kaybı, yutma güçlüğü, hazımsızlık, erken doyma, bulantı kusma ve kansızlık görülebilir. İleri evre mide kanserinde dışkıda kan görülmesi, batında sıvı olması, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtilerle karşılaşılabilir.

Özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybı gibi şikayetleri kanser belirtisi olabilir.

Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir. Bu nedenle erken teşhis mide kanseri için çok önemlidir.

Klinik -Belirtiler

Klinik olarak en çok rastlanan belirti mide bölgesinde ağrıdır. Ağrıyla birlikte iştahsızlık ve kilo kaybı sık görülen bulgulardandır. Kardia (midenin yemek borusuyla birleşim bölümü) bölgesine yerleşen tümörler de yutma güçlüğü ilk belirti olabilir. İlerleyen vakalarda bulantı ve kusma olabilir. Nadiren yoğun bir kanama veya mide perforasyonu (delinmesi) başlangıç bulguları olabilir.

Hastanın muayenesinde, erken evrede mide bölgesinde hassasiyet dışında bir bulgu saptanmamışken, geç evrede ise karında mide bölgesinde kitle, göğüs kafesi üst kısmında boyun kenarında lenf bezi büyümesi ve karında ‘asit’ denen sıvı toplanması saptanabilir. Tümörden devamlı ve yavaş kanamaya bağlı kansızlık (anemi) ve buna bağlı belirtiler çoğu vakada görülebilir.

Tanıda baryumlu radyografi oldukça değerlidir. Ancak küçük lezyonlar atlanabilir, kesin tanı endoskopi ve biopsi incelemesi ile konur.

Tedavi

Bugün mide kanserinin radikal tedavisi cerrahi müdahaledir. Erken dönemde tanı konulup bir an önce cerrahi müdahale yapılmalıdır. Kemoteraopi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) sonuçları şu an için yüzgüldürücü değildir.

Erken tanı koymak ve erken cerrahi tedavi hastanın yaşama şansını artıran en önemli faktördür